O PROJEKCIE

Klub Malucha „Pierwszy Krok” został uruchomiony dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 05.03  Opieka nad Dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowoutworzonym klubie dziecięcym, który mieści się przy ul. Dywizjonu 3030 25/2 w Gdańsku.

 

Projekt będzie realizowany od 1 czerwca 2018r. do 30 listopada 2020r.

Całkowita wartość projektu: 848 461,54 zł

Wysokość dofinansowania: 721 192,31 zł

 

PLAKAT INFORMACYJNY

O PROJEKCIE

UWAŻNOŚĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin facilisis congue elementum.

TROSKA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin facilisis congue elementum.

RADOŚĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin facilisis congue elementum.

galeria

klienci o nas

opinie o naszym Żłobku